Indian Graduate Business Association

All about India @ McCombs

Members Info

 • Smita .
 • Mukul Agarwal
 • Anurag Aggrawal
 • Omer Mukhtar Ahmad
 • Himanshu H Athavale
 • Ashish Bagaria
 • Aneesh Bansal
 • Anumeha Bansal
 • Bernice Calderon
 • Surya Choudhury
 • Abhisikta Dasgupta
 • Rinita Datta
 • Shruti Desaraju
 • Vimal Dhupar
 • Niranjan Durairajan
 • Prachi Gupta
 • Saransh Gupta
 • Jolene Hood Ashcraft
 • Bhavtosh Jadeja
 • Varun Jogi
 • Alicia Kamath
 • Sanjana Karan
 • Madhura Khapekar
 • Alex Magginetti
 • Mohit Maheshwari
 • Pratik Mathurkar
 • Apeksha Mishra
 • Manasa Murthy
 • Aishwarya Nagarajan
 • Aswathi Nandakumar
 • Abhishek Narayan
 • Aditya Narvekar
 • KAUSHIK PANDEY
 • Satya Pavan Kumar Mummidi
 • Nandini Prabhakar
 • Vishal Rajpurohit
 • Deepak Rana
 • Anurodh Sarkar
 • Prathmesh Sawarbandhe
 • Ranit Saxena
 • Anshul Sharma
 • Nalin Sharma
 • Saloni Shukla
 • Ashish Soni
 • Sri Haresh Sriperumbudur
 • Akash Srivastava
 • Anupama Srivastava
 • Swati Srivastava
 • Shashank Suman
 • Vivek Thekkedath
 • Shruti Tiwari
 • Ashutosh K Tripathi
 • Aboli Upadhye
 • Naveen Vadlamudi
 • Tarun Vaish
 • Alok Valsaraj
 • Sneha Vyas
 • Tanaz Yazdani